Zijn houtpellets geschikt voor hernieuwbare energie productie?

Houtpellets zijn een duurdere, hoogwaardige vorm van houtige biomassa met een grotere energie-inhoud.


Houtige biomassa met een hogere energiedichtheid, zoals houtpellets, kan over langere afstanden vervoerd worden. Daardoor zijn ze geschikt om over grotere afstanden te vervoeren en dus niet afhankelijk van het lokale aanbod.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, ah-tk-20172018-3108

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *