Wat zijn de grootste gevolgen van droogte en lage grondwaterstanden voor de natuurgebieden?

De situatie voor natuurgebieden is het meest kritiek voor natuurtypen die afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden en bijzondere waterkwaliteit, zoals natuurgebieden op de zandgronden en in laagveen- en kwelgebieden.


Schade aan de flora is moeilijk te voorkomen bij ondiep wortelende soorten die van grondwater afhankelijk zijn. Bomen reageren op de droogte door vervroegd hun bladeren te laten vallen om de verdamping te beperken; zij kunnen vaak nog wel bij het grondwater komen.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, ah-tk-20172018-3114

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *