Wanneer mogen journalisten afgeluisterd worden?

In de eerste plaats kunnen journalisten en publicisten zich op bronbescherming beroepen. Het recht op bronbescherming is echter niet absoluut. Bij de toepassing van bepaalde strafvorderlijke dwangmiddelen tegen journalisten en publicisten kan vooraf een machtiging worden gevraagd aan de rechter-commissaris.


De rechter-commissaris zal deze machtiging alleen kunnen verlenen als het algemeen maatschappelijk belang bij het verkrijgen van de informatie evident zwaarder weegt dan het belang van de vrije nieuwsgaring en het belang van de bronbescherming. Het kán derhalve gerechtvaardigd zijn om onder bijzondere omstandigheden strafvorderlijke dwangmiddelen, waaronder begrepen het opnemen van communicatie door middel van een technisch hulpmiddel, toe te passen tegen journalisten.

In die uitzonderlijke gevallen waarin de rechter-commissaris een machtiging heeft afgegeven, zal het OM dan ook gebruik (kunnen) maken van het materiaal dat verkregen is door de inzet van het dwangmiddel. Indien het OM vaststelt dat door de inzet van dwangmiddelen toch een ongeoorloofde inbreuk op het recht op bronbescherming van de journalist is gemaakt en er daarbij gegevens zijn verkregen, zullen deze gegevens terstond worden vernietigd.

Verkeersgegevens van journalisten en publicisten kunnen worden gevorderd door de officier van justitie met machtiging, te verlenen door de rechter-commissaris. Aanbieders van communicatiediensten dienen dan gegevens te verstrekken over het communicatieverkeer van een gebruiker van die dienst.

Verkeersgegevens van journalisten en publicisten kunnen worden gevorderd door de officier van justitie met machtiging, te verlenen door de rechter-commissaris. Aanbieders van communicatiediensten dienen dan gegevens te verstrekken over het communicatieverkeer van een gebruiker van die dienst.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, ah-tk-20172018-3103

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *