Waarop moet werkgever letten bij werk met gevaarlijke stoffen?

Om te voorkomen dat werknemers door hun werk met gevaarlijke stoffen op de korte of de lange termijn gezondheidsschade oplopen zijn in het arbeidsomstandighedenstelsel rechten en plichten voor de werkgever en de werknemer opgenomen. Een werkgever moet bij het werken met gevaarlijke stoffen onder andere inventariseren welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.


Na het beoordelen van het blootstellingsniveau en het vergelijken met de publieke of private grenswaarde voor deze stoffen moet de werkgever doeltreffende maatregelen nemen om de blootstelling te voorkomen of het blootstellingsniveau omlaag te brengen. Ook moet hij er voor zorgen dat deze maatregelen uitgevoerd worden.

Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer geen gezondheidsrisico loopt door blootstelling via andere blootstellingsroutes (met name door huidcontact).

Voor stoffen die kankerverwekkend of mutageen zijn, zoals chroom-6, zijn er aanvullende verplichtingen.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstuk, kst-34775-XVI-152

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *