Komen door klimaatverandering nieuwe dier- en plantensoorten vanuit Zuid-Europa naar Nederland?

De klimaatverandering is een feit. Er zullen onvermijdelijk populatieverschuivingen plaatsvinden. Dit proces is al langer gaande; denk bijvoorbeeld aan de terugkeer van de Grote Zilverreiger.


Soms is deze ontwikkeling een verrijking van de natuur. Nieuwe dier- en plantensoorten gaan zich vestigen in Nederland. Andere soorten zullen Nederland verlaten en naar het noorden opschuiven.

Soms betekent deze ontwikkeling door uitbreiding van het areaal van schadelijke exoten een bedreiging voor de inheemse flora en fauna.

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, ah-tk-20172018-3114

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:

  • Geen gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *