Hoeveel jongeren gebruikten alcohol in 2017?

Het HBSC rapport geeft aan dat er sprake is van stabilisering in het percentage jongeren dat ooit of in de afgelopen maand gedronken heeft, na een periode waarin sprake was van een enorme daling in alcoholgebruik. Jongeren die eenmaal drinken, drinken veel. Het betreft hier wel een kleiner wordende groep. Dit neemt niet weg dat jongeren onder de 18 nog steeds alcohol drinken. 45% van de jongeren in het voortgezet onderwijs heeft ooit alcohol gedronken, 25% heeft in de laatste maand gedronken en 16% geeft aan ooit dronken geweest te zijn. Van de jongeren die alcohol hebben gedronken heeft ruim 70% meer dan 5 glazen op 1 gelegenheid gedronken. Dit baart mij zorgen.


Jongeren krijgen nog steeds alcohol mee, maar vrienden en ouders zijn de grootste verstrekkers. Hoewel er steeds meer ouders zijn die afspraken maken met hun kinderen, neemt het percentage ouders dat afspraken maakt af naarmate de kinderen ouder worden (83% bij 12-jarigen naar 24% bij 16-jarigen).

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstuk, kst-32793-326

Je helpt ons enorm als je dit artikel deelt op social media:

Lees ook:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *